Sett og Skutt har stengt innlogging for å forhindre registrering av ny data i overgangen til nylansering av Hjorteviltregisteret.

Digital levering av sette og felte hjortevilt

Løsningen er tilpasset pc, nettbrett og smarttelefon.

Fotograf: Egill Danielsen
Fotograf: Egill Danielsen

Her kan du registrere:

  • - Sett elg, inkludert felt elg
  • - Sett hjort, inkludert felt hjort
  • - Felte villrein
  • - Felte rådyr
  • - CWD-prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein
  • - Informasjon fra merkelappen for alle artene, bla merkelappnummer, vekt, antall gevirtakker og koordinater hvor dyret er felt.

Data fra sett elg, sett hjort og merkelappen gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon. Dette er verdifull kunnskap til bruk i forvaltning av hjorteviltbestandene.

Du og ditt jaktlags observasjoner er svært viktige i dette arbeidet. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, anbefaler vi å fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag.