Digital levering av sett elg, sett hjort og slaktevekter

Løsningen er tilpasset pc, nettbrett og smarttelefon.

Fotograf: Egill Danielsen
Fotograf: Egill Danielsen

Jaktlagene bidrar med viktige opplysninger om hjorteviltbestandene

Data fra sett elg, sett hjort og slaktevekter gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon. Dette er svært verdifull kunnskap om de lokale bestandene av elg og hjort.

Du og ditt jaktlags observasjoner er svært viktige i dette arbeidet. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, anbefaler vi å fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag.

Husk at det kun kan registreres ett skjema per jaktfelt per dag for hver art!