Aldersbestemmelse av skutt elg

Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr.

Kalv

Kalv

Den første høsten har elgkalven bare fire kinntenner i hver kjevehalvdel (1, 2, 3, 4). De tre første tennene er melketenner, og tann nr. 3 er på dette alderstrinnet tredelt (a, b, c).

1 1/2 år (seint utviklet)

Tre hvite nye tenner under de gamle.

1 ½ år (seint utviklet)

Når elgen er 1 ½ år har den om høsten ofte seks kinntenner i hver kjevehalvdel, men det forekommer særlig i september at tann nr. 6 ennå ikke er kommet opp av tannkjøttet. Da vil heller ikke de blivende tenner 1, 2 og 3 ha brutt gjennom tannkjøttet, og de gamle, slitte melketennene sitter igjen på toppen av de blivende tennene. Hvis dette er tilfelle, er tann nr. 3 fortsatt tredelt (a, b, c).

1 1/2 år (tidlig utviklet)

Tre hvite nye hvite tenner foran.

1 ½ år (tidlig utviklet)

Under gode betingelser, og særlig i oktober, er det normalt at 1 ½-åringen har seks synlige kinntenner og at de tre forreste er nye og hvite. Tann nr. 3 vil da være todelt (a, b).

2 1/2 år og eldre

2 ½ år og eldre

Når elgen er 2 ½ år og eldre blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Hos en 2 ½-åring er de tre første kinntennene ubetydelig slitt*, men dette avhenger noe av næringsforholdene. Alle dyr kan aldersbestemmes nøyaktig ved snitting av tenner som gjør at man får frem vekstsoner i tennene på tilsvarende måte som årringer hos trær.

Aldersbestemmelse av skutt hjort

Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr.

Ca. 1/2 år

Kalv

Den første høsten etter at hjorten er født har den fire kinntenner i hver kjevehalvdel. Den tredje kinntannen forfra er på dette alderstrinnet tredelt (a, b, c).

Ca. 1 1/2 år

Ca. 1 ½ år

Hjorten har fem kinntenner i underkjeven når den er 1 ½ år. Den tredje tannen forfra er fremdeles tredelt (a, b, c).

Ca. 2 1/2 år

Ca. 2 ½ år

Når hjorten er 2 ½ år, har den fått seks kinntenner. Den tredje tannen forfra er nå ny og todelt (a, b). De tre forreste tennene er nye og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet.

Ca. 3 1/2 år

Ca. 3 ½ år

Når hjorten er 3 ½ år og eldre blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Slitasjen på tennene er avhengig av tennenes hardhet og de næringsforholdene hjorten lever under. For en 3 ½-åring er de tre første kinntennene ubetydelig slitt.

Eldre enn 3 1/2 år

Eldre enn 3 ½ år

Hjort som er 3 ½ år og eldre kan aldersbestemmes ved snitting av tenner. Dette gjør at man får frem vekstsoner i tennene på tilsvarende måte som årringer hos trær.