Om settogskutt.no

Settogskutt.no ble utviklet i 2012 for å tilby digital rapportering av sett elg, sett hjort og slaktevekter. Fra og med jakta høsten 2017 er det også mulig å registrere felte rådyr og villrein, samt jaktmateriale og CWD prøver. Jaktleder har ansvaret for utfylling av skjema fra sitt jaktfelt, men kan utpeke en annen til å gjennomføre registreringene. Valdansvarlig kan få tilgang til å redigere og kontrollere data fra alle sine jaktfelt/vald i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no.

Data blir tilgjengelig i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no, så snart valdansvarlig og/eller kommunen har godkjent registreringene.